Developers

Executive Producer:
Akitoshi Kawazu

Original Idea, Scenario Plotting and Supervision:
Yasumi Matsuno

Chief Programmer:
Takashi Katano

Director:

Hiroyuki Ito and Hiroshi Minagawa

Art Direction:
Hideo Minaba and Iasamu Kamikokuryou

Battle Design:
Kazutoyo Maehiro

Character Design:
Akihiko Yoshida

Movie Director:
Eiji Fujii

Event Direction:
Jun Akiyama

Supervisor:
Taku Murata

Composer:
Hitoshi Sakimoto

Theme Song Composer and Producer:
Nobuo Uematsu

Theme Song Lyrics, Vocals and Piano:

Angela Aki

admin – Thu, 2010 – 10 – 07 16:31